Římskokatolická farnost - Arciděkanství Bílina

Na Zámku 95/2

418 01 Bílina

tel: 417 823 157

farnost.bilina@seznam.cz

 

bankovní spojení: 2600680993/2010

 

Facebook:
https://www.facebook.com/home.php#!/pages/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1-farnost-arcid%C4%9Bkanstv%C3%AD-B%C3%ADlina/123041577809435