Římskokatolická farnost - Arciděkanství Bílina

Na Zámku 95/2

418 01 Bílina

tel: 731 557 612

farnost.bilina@dltm.cz

 

bankovní spojení: 2600680993/2010