Pravidelné akce

 

Biblická hodina

středa od 17:30 hod.
Kazatel ,  Píseň písní, Kniha přísloví, Kniha žalmů, povolání Izajáše, Jeruzalémský chrám