Pravidelné akce

 

Biblická hodina

středa od 17:30 hod.
Kazatel ,  Píseň písní, Kniha přísloví, Kniha žalmů, povolání Izajáše, Jeruzalémský chrám

 

Pro všechny - ping pong, fotbálek, autodráha

 

Farní neděle

vždy třetí neděli v měsíci po mši svaté jste všichni zváni na faru na společné posezení