Svátost křtu a biřmování.

18.01.2015 23:13

V sobotu 24. 1. 2015 v 9:00 hod. se uskutečni další setkání v rámci připrav na svátost křtu a biřmování.